DEFLog; wat is het en wat is het doel?

“U wilt dat wij onze data delen. Prima, waar kan ik het naar toe sturen?” Op deze
terechte vraag van logistiek ondernemers bestond anderhalf jaar geleden nog geen
antwoord. Voor Paul Swaak was de vraag aanleiding om met diverse partijen te
gaan werken aan een neutrale datahub. Paul is binnen het ministerie van
Infrastructuur en Waterstaat werkzaam als projectleider van verschillende projecten
voor het beter benutten van logistieke data. Het leidde tot de Data Exchange
Facility voor de logistiek, of kortweg: DEFlog.

Meer nieuws over DEFLog

DEFLog; wat is het en wat is het doel?

DEFLog is een datahub, een plek waar je logistieke data kunt vinden. Het is expliciet geen platform: er staat geen data opgeslagen in DEFLog. Het doel is om het voor iedereen in de logistiek, bedrijven en overheden, eenvoudiger te maken om de juiste data te vinden en te benutten. Bedrijven kunnen hun data uitwisselen met de overheid en andersom, maar bedrijven kunnen ook onderling data uitwisselen. Paul benadrukt dat het een initiatief is om de sector te dienen: “We bouwen DEFLog in fases op. Om een start te maken, zijn we begonnen met twee toepassingen: actuele data over wegwerkzaamheden en data over de route die een vrachtwagen aflegt, de trip. Als de route van een vrachtwagen inzichtelijk is kun je ineens veel meer data gaan delen, zoals verkeerskundige informatie, informatie bij een truck incident en inzicht in het vrachtverkeer voor wegbeheerders. Zo hebben we wel 15 types data vastgesteld die allemaal samenhangen met de route van vrachtwagens. We zijn met logistieke bedrijven in gesprek om input te krijgen voor de volgende modules, die we in 2021 gaan ontwikkelen. Ik wil dan ook iedereen oproepen om contact met ons op te nemen als je wensen en ideeën hebt!”

Voordeel van DEFLog voor bedrijven

Voor vervoerders en logistiek dienstverleners is het heel handig dat DEFLog data uit verschillende publieke bronnen bij elkaar brengt voor de (pre)planning: data over wegwerkzaamheden, evenementen, milieuzones, venstertijden, brughoogtes en actuele verkeersinformatie. Zij kunnen dit soort data gebruiken in hun planningen, zonder op zoek te hoeven gaan bij allerlei verschillende bronnen. Maar er is veel meer mogelijk met de data die DEFLog toegankelijk maakt voor logistiek: door integratie met planningsapps kan je bijvoorbeeld voorkomen dat zware trucks langs scholen rijden. Als logistieke bedrijven dit wensen, zou DEFLog de aanlevering van verplichte statistieken aan het CBS kunnen faciliteren. Denk ook aan het onderling uitwisselen van lading en beladingsgraden voor bundelingsplatformen. En zo is er nog veel meer mogelijk!

De rol van Open Trip Model (OTM) en iSHARE

DEFLog heeft het OTM als standaard taal gekozen. Door een standaard taal te gebruiken kunnen alle ICT-systemen de data uit een datahub als DEFLog eenvoudig gebruiken, zonder dat daar een aparte koppeling -of vertaalslag- voor nodig is. Paul: “Onze keuze is heel pragmatisch. Het is een simpel en flexibel model, dat de potentie heeft om dé standaard te worden voor de logistiek. Zolang dit zo is en er geen betere komt, gebruiken we OTM, want we willen het gebruik van de data uit DEFLog zo laagdrempelig mogelijk maken. Heel gunstig aan het model is dat het ook de ‘Transport Opdracht’ faciliteert, waarmee klanten hun opdrachten digitaal indienen bij transporteurs en ook dat het inzetbaar is in meerdere sectoren. Steeds meer ICT-leveranciers omarmen OTM, omdat zij inzien dat unieke koppelingen niet handig meer zijn en ze hun tijd beter kunnen besteden aan het leveren van optimale kwaliteit, functionaliteit en snelheid. De eerste beschikbare data in DEFLog -over weg­werkzaamheden- is nu beschikbaar en ICT-leveranciers die al met OTM werken, kunnen die data zonder extra handelingen gebruiken in hun planningssoftware.”

“Voor iSHARE geldt een vergelijkbaar verhaal. Veel informatie is gevoelig en daarom komt het nogal nauw wie toegang krijgt tot die data. iSHARE is op dit moment de enige Nederlandse standaard die in staat is om heel gericht partijen te machtigen om data in te zien, zodat de eigenaar van de data zelf kan bepalen wie precies toegang krijgt tot welke data en voor hoe lang. Dat is nodig voor de tweede toepassing die nu in ontwikkeling is, over de route van de vrachtwagen. Stel dat een vrachtwagen betrokken raakt bij een ongeval of incident. We kunnen dan de data over de locatie en de lading delen met de hulpdiensten, voor een snelle afwikkeling en vooral voor de veiligheid. Deze data mag uiteraard alleen terecht komen bij deze diensten, en niet per ongeluk bij een andere partij. Dit gaat DEFLog regelen met een autorisatieregister van iSHARE.“

De relatie tussen DEFLog en al die andere ontwikkelingen

Er zijn veel initiatieven op het raakvlak van transport en digitalisering: de Digitale Transport Strategie, Basis Data Infrastructuur, FEDeRATED, Data voor Logistiek, SmartwayZ, de Connected Transport Corridors, en nog meer. Dat geeft wel wat verwarring voor logistieke partijen: waarom al die verschillende initiatieven en wat doen ze? Paul licht toe: “om te laten zien hoe DEFLog zich verhoudt tot de andere initiatieven, is het goed om nog iets meer toe te lichten over DEFLog. DEFLog ontwikkelt zich -bewust met kleine stappen- naar een multifunctionele datahub voor de logistieke sector. Portbase, als al bestaande neutrale datahub, levert de techniek en SmartwayZ en FEDeRATED dragen in de eerste fase de financiering. Je kunt DEFLog zien als eerste concreet onderdeel van de Basis Data Infrastructuur die de overheid de komende jaren ontwikkelt.”

“De datahub DEFLog faciliteert de uitwisseling van de data die voortkomt uit deze bestaande initiatieven. Bijvoorbeeld alle data van wegbeheerders over venstertijden, milieuzones en beperkingen, die bijeengebracht zijn in het project ‘Data voor Logistiek’. Maar ook het routeadvies dat chauffeurs krijgen in de Connected Transport Corridors wordt in de toekomst via DEFLog geleverd. We gaan het routeadvies combineren met het verlenen van voorrang via verkeerslichten (daar waar mogelijk extra groen) voor trucks die het routeadvies opvolgen.”

“Een belangrijke motivatie om DEFLog te ontwikkelen is trouwens ook het verminderen van onze afhankelijkheid van partijen als Google. We hebben als Nederland BV een neutrale logistieke datahub nodig, zodat we niet afhankelijk zijn van commerciële partijen. Wanneer de Basis Data Infrastructuur in werking gaat -met DEFLog als datahub- ontvangen de inspecties, Douane, ILT en NVWA. digitaal hun data en dan mag er natuurlijk nooit een commercieel belang in zo’n datahub zitten.”

What’s next?

De data over wegwerkzaamheden is beschikbaar. Naar verwachting zullen steeds meer ICT-leveranciers deze integreren in hun planningspakketten, zodat hun klanten bij het plannen zicht hebben op de wegwerkzaamheden op een traject. De uitwisseling van data uit het OTM trip bericht is in voorbereiding. Eind 2020 is DEFLog volgens planning klaar om dit met iSHARE veilig te organiseren.

Paul hoopt dat de eerste toepassingen laten zien welke meerwaarde DEFLog heeft en dat dit bedrijven stimuleert om zelf met use cases te komen: “Zoals ik al eerder zei, hoop ik dat bedrijven ons laten weten welke issues zij willen oplossen met behulp van DEFLog, zodat ook zij er optimaal profijt van hebben. Daarbij wil ik twee dingen benadrukken; ten eerste dat we altijd specifieke afspraken maken: is de informatie herleidbaar? Wat krijg je terug voor je data? En ten tweede: DEFLog is uit pragmatische overwegingen als eerste gericht op wegvervoer, maar dat hoeft zeker niet zo te blijven. Dus ook als je in de binnenvaart, luchtvaart of zeevaart werkt en bepaalde data nodig hebt, dan kan dat zomaar de volgende stap zijn van DEFLog!”

Meer informatie op www.deflog.org