Veelgestelde vragen

Over DEFLog

DEFLog is een infrastructuurvoorziening voor de logistieke sector, waarmee data uitgewisseld kan worden. DEFLog richt zich er met name op zoveel mogelijke datadiensten (data services) beschikbaar te krijgen rondom het wegtransport en logistiek, op één plaats en met toegang via één gebruikersaccount. Overheden en bedrijven kunnen relevante datadiensten aanbieden op de marktplaats en die kunnen door andere partijen gebruikt worden, door erop te abonneren. In DEFLog wordt de toegang tot die datadiensten geregeld, door middel van identificatie, authenticatie en autorisatie via één gebruikersaccount. De data blijft bij de bron, maar zo kan er toch betrouwbaar en effectief data worden uitgewisseld.
Je kunt via DEFLog toegang krijgen tot vele datadiensten die relevant zijn voor het wegtransport en de logistiek. Ook kun je via DEFLog jouw data uitwisselen met anderen, door jouw data aan te bieden in de marktplaats. Momenteel zijn er ongeveer 10 datadiensten beschikbaar: wegwerkzaamheden en 9 datasoorten vanuit Data voor Logistiek (lengte/hoogte/breedte beperkingen, venstertijden, milieuzones, Zero-Emissie zones, laad- en losplaatsen, et cetera). Er wordt gewerkt aan het beschikbaar krijgen van vele andere datasoorten.
Het belang van digitalisering wordt zowel in de sector als binnen de overheid breed gedragen. Een goede digitale infrastructuur helpt de concurrentiepositie van bedrijven te versterken. Transporten kunnen optimaal worden gepland dankzij up-to-date informatie. Strak geplande ritten hebben vele maatschappelijk voordelen: het zoekverkeer in de binnenstad verminderd en chauffeurs rijden zich niet meer vast onder bruggen die te laag voor ze zijn. Het verbetert ook de verkeersveiligheid: data over gevaarlijke stoffen wordt bij een incident gedeeld met de verkeerscentrale, chauffeurs hoeven minder vaak te keren in de binnenstad of onwenselijke routes te gebruiken. Zwaar transport of transport van gevaarlijke routes kan via voorkeursroutes worden omgeleid.

Zo draagt DEFLog bij aan het verminderen van CO2-uitstoot, het verbeteren van de verkeersveiligheid en het efficiënter inrichten van de logistiek. Genoeg redenen dus om techniek te ontwikkelen die de datauitwisseling faciliteert. Het ministerie van IenW neemt hier het voortouw in, om te voorkomen dat bedrijven onderling gaan concurreren met oplossingen die niet te koppelen zijn. Door op landelijk niveau een standaard neer te leggen wordt één oplossing ontwikkeld waar de hele markt baat bij heeft. Daarnaast is er een toenemende invloed van platformgiganten zoals Amazon en Uber. Door als overheid de lead te nemen en te werken met open standaarden zorgt dat informatie tussen partijen sneller uitgewisseld kan worden.
DEFlog is voor iedereen die machine-leesbare data wil uitwisselen of gebruiken. Het initiatief is opgezet vanuit het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, SmartwayZ.NL en Portbase met medewerking van NDW, TLN, evofenedex, SUTC en DALTI.

Portbase levert de basisinfrastructuur (het DEFLog-platform) in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat als software-as-a-service (SaaS). Allerlei derde partijen ontwikkelen voor eigen risico de datadiensten die beschikbaar zijn via de DEFLog marktplaats.

Het ministerie financiert de basisinfrastructuur en deels de ontwikkeling van de koppelvlakken en open standaarden, zodat we sneller met elkaar digitaliseren. Het intellectueel eigendom van de DEFLog-applicatie ligt bij Portbase, welke aangeboden wordt als MyData.
De ontwikkeling en gebruik van de basisinfrastructuur wordt momenteel betaald door het ministerie van IenW. Ook de aansluiting van diverse datadiensten worden (gedeeltelijk) betaald door het ministerie van IenW. Portbase levert het DEFLog-platform in opdracht van het ministerie als software-as-a-service.

Iedere partij (in de verkeerssector of logistiek en/of transport en/of IT) kan gebruik maken van de via DEFLog beschikbare datadiensten om hun eigen diensten te verrijken of te ontwikkelen. Denk aan een bedrijf dat navigatiesoftware verkoopt aan logistieke bedrijven. Zij kunnen de data over wegwerkzaamheden verwerken in hun software en aanbieden aan hun klanten. Het is aan het bedrijf zelf welke prijs ze daarvoor vragen aan hun klanten.
Op dit moment is het gebruik van DEFLog infrastructuur gratis. De verwachting is dat dit in ieder geval tot einde 2023 zo blijft. In die periode laat het ministerie onderzoeken hoeveel datakosten er gemaakt worden, en wat geautomatiseerde data-uitwisseling oplevert aan voordelen. Ook wordt onderzocht hoe kosten en opbrengsten zich ontwikkelen als het gebruik van DEFLog toeneemt met meer gebruikers en meer data.
De betrokkenheid van het ministerie van IenW bij DEFLog richt zich primair op uitwisseling van overheidsdata richting de logistiek sector. Dankzij datadiensten die via DEFLog beschikbaar zijn kunnen logistieke bedrijven gebruik maken van overheidsdata om hun ritten en routes efficiënter te plannen en uit te voeren. Denk aan data over venstertijden, milieuzones, wegwerkzaamheden, over wanneer het verkeerslicht op groen gaat, data over laad- en losplekken in de stad, en nog veel meer.

Bedrijven kunnen via DEFLog ook datadiensten aanbieden die juist relevant zijn voor overheden, bijvoorbeeld data over hoe ritten gereden zijn, zodat overheden kunnen zien waar het meeste verkeer is, onderhoud van infrastructuur optimaliseren et cetera.

DEFLog kan ook gebruikt worden voor datauitwisseling tussen bedrijven onderling. Dit kan veel voordelen bieden: het is echter aan de bedrijven zelf om hiervoor te kiezen en dan naar te handelen. Stel dat een aantal marktpartijen samen willen werken aan een hub . DEFLog kan dan behulpzaam zijn om rittijden en ladingtypes te ontsluiten. De overheid zal dit waar nodig (mede) faciliteren en zal erop toezien dat dit gestandaardiseerd gebeurt.
De Basis Data Infrastructuur (BDI) is de digitale tweelingzus van het fysieke goederenvervoer. Elke handeling (laden, vervoeren, overslaan, lossen, administratie) vraagt om informatie. Die wisselen we op papier of in veel verschillende digitale berichten met elkaar uit. Dat kan slimmer en efficiënter. De BDI zorgt ervoor dat de data door de eigenaar beschikbaar wordt gesteld en vervolgens door meerdere belanghebbenden gelijktijdig benaderd en gebruikt kan worden, voor zover de eigenaar als bron daar zelf voor kiest en toestemming voor geeft.

De BDI heeft een aantal belangrijke principes: geen centrale datasilo maar data bij de bron ophalen. Dit door bestaande systemen van partijen te verbinden die hun data beschikbaar willen stellen om processen efficiënter te laten functioneren en daarbij zelf in controle willen en kunnen blijven. Identificatie, authenticatie en autorisatie zijn daarbij belangrijk om te zorgen voor afdoende betrouwbaarheid, vindbaarheid en veiligheid in die data-uitwisseling. De BDI is een initiatief van het ministerie van IenW en voert hierop regie. Samen met de Douane, PCS en de havens van Rotterdam, Amsterdam en Schiphol bouwen zij het fundament en borgen de aansluiting bij de internationale ontwikkelingen en afspraken. Recentelijk is het Nationale Groeifondsprogramma Digitale Infrastructuur Logistiek (DIL) gestart wat een versnelling aan de BDI geeft.
DEFlog is een concrete technische invulling van de BDI. Het is een datadeeltoepassing, op basis van de principes van de BDI. Naast DEFLog zullen er ongetwijfeld meer digitale toepassingen ontstaan. De BDI zorgt dat alle betrokkenen elkaar dan met de minste inspanning kunnen vinden, begrijpen en vertrouwen.

De daadwerkelijke data-exchange applicatie staat op https://data.deflog.nl.


https://deflog.org gebruiken we als algemene informatiewebsite om achtergrond te kunnen bieden bij de ontwikkelingen rondom DEFLog.

Support

Ga naar https://data.deflog.nl en log in.

Als je nog geen IAMconnected gebruikersaccount hebt, ga dan naar de website van IAMconnected en klik op “Maak nu een eigen IAMconnected account”. Als je aanvraag is goedgekeurd krijg je toegang tot DEFLog. Het volledige stappenplan voor de registratie en het toevoegen van andere gebruikers voor jouw organisatie vind je hier.

Alle technische documentatie is te vinden in DEFLog onder “Documentation”. Deze documentatie is ook direct te benaderen via deze link.

IAMconnected is de identity service om toegang te krijgen tot de DEFLog omgeving. Met je IAMconnected identiteit krijg je toegang tot DEFLog. Zie het als een variant op eHerkenning waarmee je inlogt bij allerlei overheidsdiensten.

IAMconnected wordt aangeboden door Portbase B.V. en wordt dagelijks door meer dan 4000 organisaties gebruikt in de havenlogistiek. Meer informatie over IAMconnected vind je hier.
Om data veilig en vertrouwd te kunnen delen is het noodzakelijk dat de identiteit van organisaties en haar gebruikers op een juiste manier vastgesteld kunnen worden.

Juist omdat je via DEFLog toegang hebt tot allerlei datadiensten via een enkel account is een toegangscontrole noodzakelijk.

We hebben er voor gekozen om de identiteit los te koppelen van DEFLog om zo verschillende identity service providers in de toekomst te kunnen ondersteunen.

Op dit moment is het alleen mogelijk om met een IAMconnected identiteit toegang te krijgen tot DEFLog. In de toekomst zullen ook andere identiteiten (bijv. SecureLogistics XS-ID, of de eHerkenning-broker) en het iShare afsprakenstelsel ondersteund worden in DEFLog.

DEFLog overview

Deze introductievideo laat je zien wat je kunt verwachten als je een account aanmaakt bij DEFlog, en hoe je de omgeving gebruikt.

DEFLog: subscriber

Here you can see how you can use the services of DEFLog.

DEFLLog: provider

Are you a service provider and do you want to add your data service to the DEFLog marketplace? This video shows you how to do it.

DEFLLog: Technical

This video shows the technical details behind DEFLog, both for users and service providers