Huib de Jong, adviseur verkeersmanagement bij Rijkswaterstaat

“De juiste informatie op de juiste
plek maakt dat onze
weginspecteurs veilig kunnen
werken”

Huib werkt als adviseur verkeersmanagent samen met de verschillende verkeerscentrales en met weginspecteurs. Dankzij DEFLog kan de verkeerscentrale weginspecteurs nog veiliger op pad sturen. Huib: “Als er een ongeval is met een truck, is de weginspecteur vaak als eerste ter plaatse om de weg veilig te stellen. Maar als er gevaarlijke stoffen in de truck zitten, wil je eigenlijk niet dat de inspecteur onnodig dichtbij komt. Kunnen we die informatie niet verkrijgen voordat we de inspecteur naar de locatie sturen? Die vraag vormde de aanleiding om met DEFLog te gaan werken.”

Voorheen: tijdverlies en veiligheidsrisico’s

Er zijn verschillende manieren waarop een verkeerscentrale een melding binnenkrijgt. Denk hierbij aan meldingen via de politiemeldkamer, via andere weggebruikers, of van onze weginspecteurs. Om de lading te achterhalen moeten hulpdiensten regelmatig zelf op onderzoek uit: de cabine in, de chauffeur bevragen, of als die niet bij bewustzijn is, zelf door de papieren heen gaan. Daarmee gaat veel tijd verloren: kostbare tijd, want een vrachtwagen die stilstaat veroorzaakt opstoppingen en mogelijk vervolgincidenten. Daarnaast is er een veiligheidsrisico: als de lading brandgevaarlijk, giftig of explosief is, wil je natuurlijk niet dat de hulpdiensten zonder de juiste bescherming te dicht in de buurt komen.
Huib de Jong 6c186338

Juiste informatie naar verkeerscentrale

We willen dat veiliger en sneller oplossen, door gebruik te maken van data die voor handen is. Als de verkeerscentrale melding krijgt van een incident kijken we via camera’s langs het wegdek of we een nummerbord kunnen waarnemen. Met dat nummerbord vragen we via DEFLog informatie op bij de beschikbare bronnen. Dat zijn bijvoorbeeld het fleet management systeem van de vrachtwagen, met technische gegevens over het voertuig, en de digitale vrachtbrief. Daarin staan gegevens over de lading en dus indirect over het handelingsperspectief vanuit de hulpdiensten. DEFLog koppelt de gegevens, filtert weg wat niet relevant is voor hulpverlening, en stuurt de juiste informatie direct naar de verkeerscentrale. De verkeerscentrale informeert de weginspecteur en andere hulpdiensten, die nu weten wat zij kunnen verwachten.

Gevoelige informatie alleen vrijgeven bij incidenten

Het voordeel van DEFLog is dat de afspraken over het gebruik van de data in het systeem zijn verwerkt. Informatie over de lading kan gevoelig zijn: je wil niet dat iedereen die informatie heeft. DEFLog geeft de informatie alleen vrij bij incidenten en alleen aan de verkeerscentrale en hulpdiensten. Dat is voor vervoerders een hele geruststelling. We merken dat nu vooral vervoerders van gevaarlijke stoffen blij zijn met deze oplossing: zij worden hierdoor sneller en beter geholpen in het geval van een incident.