Veiliger en betrouwbaarder werken met de nieuwe DEFLog

De nieuwe versie van DEFLog is 26 april opgeleverd. De site is bereikbaar via data.deflog.nl. In de nieuwe versie zijn de verschillende datadiensten beschikbaar op een marktplaats. Bedrijven kunnen zelf datadiensten ontwikkelen en aanbieden op de marktplaats. Dit zorgt op termijn voor meer verschillende diensten van betere kwaliteit. Daarnaast loopt de data in de nieuwe versie van DEFLog niet meer via DEFLog zelf: de data blijft bij de bron. Deze manier van data delen helpt bedrijven en overheden om sneller, efficiënter en tegen lagere kosten te kunnen werken.

DEFLog als marktplaats voor datadiensten

DEFLog is een infrastructuurvoorziening voor de logistieke sector, waarmee data uitgewisseld kan worden. Voorheen was DEFLog een maatwerkvoorziening, die bestond uit infrastructuur en verschillende datadiensten, beide ontwikkeld door Portbase. Die onderdelen zijn nu gescheiden. Robbert Janssen, projectleider namens het ministerie van IenW, licht toe: “In de nieuwe versie van DEFLog worden de datadiensten ontwikkeld door externe partijen. DEFLog biedt de marktplaats waarop al deze diensten terug te vinden zijn. Je kunt deze marktplaats vergelijken met de app store op je mobiele telefoon, maar dan dus voor datadiensten. In één omgeving vind je diensten van veel verschillende aanbieders, waarop je je kunt abonneren met één gebruikersaccount. Iedere aanbieder biedt een dienst aan die past bij zijn specialisatie. Daardoor worden de diensten van een hoger niveau.”

Veilig en vertrouwd data delen

In de oude versie van DEFLog werd data uit verschillende bronnen naar DEFLog toegehaald en opgeslagen en vanuit daar toegankelijk gemaakt voor de gebruikers. In de nieuwe versie loopt de data niet meer via DEFLog zelf: de data blijft bij de bron. Dat noemen we ook wel federatief werken. Gebruikers behouden zo de controle over hun eigen data. DEFLog kijkt via een autorisatieregister wie welke gegevens voor welke doeleinden mag gebruiken. Het platform wordt gebouwd door Portbase, een ervaren partij op het gebied van data delen. Portbase Iwan van der Wolf, managing director bij Portbase: “DEFLog draait op onze nieuwe datadeelplatform oplossing, genaamd MyCommunity. Wij leveren hiermee als Portbase een platform infrastructuur waarop de logistieke sector als community veilig en vertrouwd data kan delen vanuit de bron.”

DEFLog als living lab

De doorontwikkeling van DEFlog vormt de opmaat naar een Digitale Infrastructuur Logistiek (DIL). De commissie Nationaal Groeifonds honoreerde in april een voorstel met een totale omvang van 51,1 miljoen euro voor de ontwikkeling van zo’n infrastructuur.” Sjoerd Boot, vanuit het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat verantwoordelijk voor uitvoering van het programma DIL, licht toe: “DEFLog draagt op twee manieren bij aan DIL. Het heeft de afgelopen jaren interessante praktijkinzichten opgeleverd over hoe je op een decentrale manier data met elkaar kunt delen. Dit betrekken we bij de verdere ontwikkeling van de Basis Data Infrastructuur, die als fundament onder DIL ligt. Daarnaast betrekken we DEFLog bij de living labs die binnen het programma Digitale Infrastructuur Logistiek zullen worden uitgevoerd. DEFLog heeft voldoende potentie om de komende jaren door te groeien tot een waardevolle datadienst.”

Huidige datadiensten

De aankomende periode zal er gewerkt worden om verschillende datadiensten in de marktplaats van DEFLog te publiceren. Op dit moment zijn er al datadiensten klaar voor gebruik: Data voor Logistiek biedt informatie over onder meer venstertijden, voorkeursroutes, milieuzones , zero-emissie zones en laad- en losplekken. De datadienst Wegwerkzaamheden wordt binnenkort ook in de marktplaats gezet. De data is gratis te gebruiken door de sector, zodat vervoerders de juiste voertuigen inplannen op de juiste routes.

Veiliger en betrouwbaarder werken met de nieuwe DEFLog

DEFLog is voor iedereen die machine-leesbare data gebruiken of aanbieden. Het initiatief is opgezet vanuit het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, SmartwayZ.NL en Portbase met medewerking van NDW, TLN, evofenedex, SUTC en DALTI. Om gebruik te maken van de diensten van DEFLog dien je een account aan te maken bij IAMconnected.eu, de identity provider van Portbase. Dit geldt zowel voor nieuwe gebruikers als voor bestaande gebruikers van DEFLog. Met je IAMconnected account kun je inloggen op DEFLog en je abonneren op datadiensten of zelf datadiensten publiceren in de marktplaats. Op de community van DEFLog vind je meer informatie, waaronder instructies voor het aanmaken van het account. Je kunt hier ook je vragen stellen. De nieuwe versie van DEFLog is bereikbaar via data.deflog.nl. Meer informatie vind je op www.deflog.org  

Verwante artikelen

Reacties