Data wegwerkzaamheden moeten voor iedereen beschikbaar zijn

ICT-leverancier FiLogic is als eerste gestart met het delen van data van wegwerkzaamheden met transportplanners die zijn TMS-systeem gebruiken. Binnenkort volgen alle IT-leveranciers dankzij een samenwerking tussen het Nationaal Dataportaal Wegverkeer (NDW) en de Dalti- werkgroep Open Trip Model (OTM) met daarin FiLogic, Tans, Transportial en Adabt IT.

FiLogic begon twee jaar geleden met het verzamelen en delen van data van overheden met vervoerders. “Wij zijn daar vanaf het begin bij betrokken geweest”, vertelt Filogic-eigenaar Jitske Brink. “Het gaat om informatie over wegwerkzaamheden, wegafsluitingen en omleidingen. Wegwerkzaamheden vinden plaats op rijkswegen, provinciale wegen en gemeentelijke wegen en worden bijgehouden door de wegbeheerders: Rijkswaterstaat, de provincies en de gemeenten. Die verschillende bronnen zou je eigenlijk zelf allemaal af moeten gaan en geschikt maken voor logistieke toepassing.

Dat is tijdrovend en dus erg duur. Dit is een gigantische bulk aan informatie, die niet te verwerken is door een individuele vervoerder of een TMS. Om het proces te vergemakkelijken voegt het NDW bronnen samen en stelt de data beschikbaar op het platform DEFlog, dat staat voor Data Exchange Facility Logistics. Met deze infrastructuurvoorziening voor de logistieke sector kunnen data op een gemakkelijke manier uitgewisseld worden. Via dit platform komen steeds meer data beschikbaar die ook steeds betrouwbaarder zijn.”

Data uniform beschikbaar

De informatie over wegwerkzaamheden is niet eenvoudig toegankelijk en zeker nog niet geschikt om te verwerken in transportmanagementsystemen of boordcomputers. In opdracht van SmartwayZ.NL wordt gewerkt aan het beschikbaar maken van deze data voor ICT-systemen. Vanaf de tweede helft van het jaar stelt het NDW data op maat beschikbaar over wegwerkzaamheden voor alle ICT-leveranciers.

Brink legt uit: “De data over de wegwerkzaamheden worden eenvoudig en uniform beschikbaar gemaakt voor ICT-systemen via een OTM-koppeling. ICT-leveranciers kunnen op hun beurt deze data in een handomdraai beschikbaar stellen aan hun logistieke klanten. Zo kunnen zij hun klanten nog meer ontzorgen.

Het OTM kun je beschouwen als een wereldstekker, een gestandaardiseerde, uniforme taal voor het elektronisch uitwisselen van logistieke data en om de stroom data makkelijk te koppelen aan je IT-systeem. De data komen hapklaar binnen op DEFlog. Hapklaar betekent in een voor ons acceptabel formaat, het OTM, en met alleen de voor de logistiek relevante informatie over wegwerkzaamheden. Als ICT-leverancier kun je met de universele OTM-koppeling de data binnenhalen via een abonnement en delen met je klanten.”

Efficiënter plannen

FiLogic heeft de data van de wegwerkzaamheden net voor de zomer beschikbaar gesteld aan de eerste twee gebruikers van zijn TMS-systeem. Voor de gebruikers ziet Brink veel voordelen: “Een logistiek dienstverlener hoeft niet meer op verschillende kanalen te gaan zoeken naar wegwerkzaamheden, waardoor het plannen efficiënter verloopt. Doordat wij de actuele data in ons platform hebben staan, is het voor de klant niet nodig om zelf grote bestanden te downloaden of te bekijken, maar kan hij precies die data raadplegen die hij wil, op het moment dat hij dit wil.

We bieden de informatie aan op het moment dat het relevant is: als een order in ons systeem wordt gepland, krijgt de logistiek planner een waarschuwing als er op die routes wegwerkzaamheden zijn. Hij ziet de impact ervan en kan besluiten om al dan niet een alternatieve route in te plannen. De planner kan dan kiezen om op een andere dag te gaan rijden, een andere route te nemen of hij kan rekening houden met extra rijtijd.” Bij twee vervoerders onderzoekt FiLogic, samen met TU Delft, momenteel of er met de data andere planningen worden gemaakt. “Hiervan zijn de testresultaten pas over enkele maanden bekend.”

Data voor iedereen

Uiteindelijk moet het gebruik van de data leiden tot efficiëntere transporten en reductie van CO2-uitstoot. Brink: “Met het delen van de data dragen we hieraan bij. Er maken tachtig bedrijven gebruik van onze software. Daar zitten zowel grote als kleine vervoerders bij, wel voornamelijk mkb’ers. En sinds kort maken ook kleinere bedrijven – vervoerders met minder dan zes auto’s – gebruik van een gratis account in ons open TMS-systeem. Door onze samenwerking met Simacan is het voor kleinere transporteurs gemakkelijk een digitale koppeling te maken met grote vervoerders en verladers voor het ontvangen en verwerken van orders en de gevraagde informatie over de rituitvoering zichtbaar te maken in de controltower van de verlader.”

Om deze uitwisseling zo makkelijk mogelijk te maken, gebruiken Filogic en Simacan het OTM. “Digitaal samenwerken moet voor elke transporteur toegankelijk zijn door de data digitaal te delen”, zegt Brink. “Na FiLogic zijn er inmiddels ook andere ICT-leveranciers gestart met het delen van data van wegwerkzaamheden met de eerste pilotgebruikers. En binnenkort geldt dit voor alle ICT-leveranciers in de logistiek. Dat is waar we naartoe willen: data over wegwerkzaamheden voor iedereen beschikbaar! In de toekomst komen er wellicht nog meer data bij, van bijvoorbeeld file-informatie en brughoogten, die kunnen worden gedeeld in de transportketen. Het doel is zoveel mogelijk data straks eenvoudig en laagdrempelig beschikbaar te stellen voor alle partijen in de logistiek.”

Bron: FiLogic

Verwante artikelen

Reacties