Pilot levert goudschat aan containerdata op

Jaarlijks passeren miljoenen containers de Nederlandse havens en reizen ze door naar het achterland. Maar welke goederen de containers vervoeren en welke route deze afleggen over het spoor, water of de weg, bleef tot nu toe onduidelijk. Daar brengt de containerdata-pilot van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en Rijkswaterstaat verandering in.

Als onderdeel van de pilot zijn in 2018 vrijwel alle containerbewegingen van deelnemende bedrijven vastgelegd. Op nationaal niveau, maar ook deels op internationaal niveau. Dit najaar wordt de pilot afgerond en besloten of er een vervolg komt.

Projectleider Willem Otto Hazelhorst vertelt vol trots: ‘Om de infrastructuur nog verder te optimaliseren en voor te bereiden op de toekomst, willen we een completer overzicht van het goederenvervoer in Nederland. In deze eerste containerpilot zorgen we ervoor dat transportbedrijven met een simpele upload de containernummers, met daaraan alle gekoppelde informatie over volume, gewicht, inhoud en route van de container, aan het CBS leveren. Na de samenvoeging van de data krijgen bedrijven en overheden toegang tot de informatie. RWS kan er betere vervoersprognoses mee maken. Momenteel analyseren en evalueren we de resultaten van het onderzoek. Betere data, en tegelijk efficiëntere data-inwinning is het doel.’

Inzetten op efficiënter containervervoer

Maar wat betekent deze informatie voor de infrastructuur? Willem Otto: ‘Deze ladinginformatie van containers is essentieel voor zowel het beter benutten van de bestaande infrastructuur als voor toekomstige keuzes in de aanleg en renovatie van nieuwe infrastructuur. Alhoewel de roep om asfalt groot is, willen we – in lijn met het nationaal beleid – immers ook “beter benutten”. Geregeld zien we dat we het vervoer nog efficiënter kan door het van de weg- naar de vaarweg of het spoor te verplaatsen, mits de netwerken goed gekoppeld zijn. Dit hangt ook samen met het soort en gewicht van die lading, en nog een paar kenmerken van een levering, die bepalend zijn voor hoe een zending vervoerd wordt (de “modal choice criteria”). Die lading-details hadden we nooit.’

Hierboven zie je de capaciteit van elke vervoerswijze (modaliteit), een belangrijke afweging voor het efficiënter maken van de inzet van infrastructuur

‘Een goed voorbeeld van “beter benutten” is terug te vinden bij het onderhoudsproject van de snelweg A15. Hier rijden veel vrachtwagens met containers van en naar de mainport Rotterdam. Deze containers kunnen (nog meer dan nu gebeurt) gebundeld met een binnenvaartschip vervoerd worden. Verder is vervoer over het spoor een mogelijkheid. De Waal en de Betuweroute liggen ernaast. Een ander belangrijk uitgangspunt bij het maken van een passend infrastructuurbeleid is het inspelen op economische verwachtingen (CPB) van de regio. De uitbreiding van de zeesluis bij Terneuzen laat zien hoe een infraproject insteekt op een langetermijnverwachting van economische ontwikkeling.’

In deze infographic wordt zichtbaar welke factoren een rol spelen bij het bouwen en goed benutten van de multimodale infrastructuur

Nieuw terrein

‘Het onderzoek brengt niet alleen belangrijke inzichten met zich mee, maar verbreedt ook de visie van het huidige infrastructuurbeleid’, vindt Willem Otto. ‘We verleggen nu de focus en bekijken infrastructuur niet meer als een op zichzelf staand element. In plaats daarvan gaan we na wat de gebruikers van deze infrastructuur, de verladers en vervoerders, nodig hebben. Hier blijkt ook behoefte aan te zijn. Alle bedrijven die we benaderden voor dit onderzoek, zegden hun deelname toe. We hebben daarmee een belangrijk basis gelegd voor betere samenwerking met de logistieke sector. Mogelijk kunnen we in de toekomst zelfs nog verder over de grens kijken en samenwerken met de overheid en markt in Duitsland en België.’

Partijen die zich al aansloten bij de pilot

Bron: RWS

Verwante artikelen

Reacties